intro     wat     portfolio     over     contact

Motivatie

MVO- en milieuprojecten worden vaak toevertrouwd aan

duurbetaalde consultants die dikke wetenschappelijke rapporten

afleveren. Daaraan kleven twee grote nadelen:


_  Het kweken van draagvlak voor de veranderingen is lastig.

_  De oplossingen zijn te veelomvattend en daardoor is invoering

vaak zeer complex.


Het kan ook anders!

Kleinschalige, overzichtelijke projecten leiden al snel tot praktische resultaten. De winst in duurzaamheid wordt door iedereen snel herkend.


‘Dat motiveert om weer nieuwe stappen te zetten.’

Opleiding en kennis


_  Atheneum B

_  Enkele jaren TU Delft Materiaalkunde

_  NIMA B opleiding Marketing manager

_  Diverse vakgerichte cursussen

_  Intensieve zelfstudie


Door mijn opleidingen en ervaring, begrijp en spreek ik zowel de wetenschappelijke taal van de technici als de taal van de markt en

de werkvloer. Daarom ben ik uitstekend in staat om de

vereiste vertaalslag voor beide groepen te maken.

0

intro     what     portfolio     about     contact