intro     wat     portfolio     over     contact

MVO

_  Samen in brainstormsessies inventariseren welke thema's binnen de

werkomgeving en branche actueel zijn.

_  Tijdens interactieve workshops praktische oplossingen creëren en

trajecten voor implementatie uitzetten.

_  Zorg voor actieve begeleiding en sturing in implementatiefasen.


Resultaat: Een duurzamere werkomgeving en producten/diensten die herkenbaar zijn voor de stakeholders en gedragen worden door medewerkers.


Milieu

Dé beste milieuoplossing bestaat niet. Het gaat altijd om een oplossing die optimaal is voor een specifiek probleem, binnen de bestaande mogelijkheden. Een analyse samen met en door medewerkers van het bedrijf brengt de issues aan het licht die werkelijk van belang zijn. Uiteraard maken specifieke branche- en bedrijfsomstandigheden deel uit van het proces.

0

Verwacht geen goeroe-achtige wondermiddelen in de trant van:

'U hoeft alleen maar dit te doen, dan komt alles goed'. Dat blijken altijd weer deel- of schijnoplossingen, die alleen maar tot teleurstelling leiden.


Papieradvies

Ik heb 33 jaar ervaring in de papierindustrie. Het gaat om brede expertise in zowel papiertechniek, marketing, milieutechniek als het adviseren van grafisch ontwerpers. U kunt daarom rekenen op een nauwkeurig en goed  gedocumenteerd advies, uiteraard afgestemd op de communicatiewensen voor de specifieke doelgroep.


Werkwijze

Géén lange vergaderingen en eindeloze inventarisatietrajecten. Wél interactieve brainstormsessies, praktische workshops en hands-on uitvoeringstrajecten. Resultaatgericht werken voor alle geledingen binnen het bedrijf of organisatie.

intro     what     portfolio     about     contact